Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.02

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

 


Матеріали захищених дисертацій:

Єременка Володимира Станіславовича

«Комп’ютеризовані системи діагностування виробів із композиційних матеріалів акустичними методами»  

Автореферат дисертації Єременка В.С. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 

(файл розміщено 26.01.2017 р.)

Дисертація Єременка В.С. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук 

Відгуки офіційних опонентів: Борисенка А.М., докт. техн. наук, проф., 

Кучерука В.Ю., докт. техн. наук, проф., Зварича В.М., докт. техн. наук

(файл розміщено 16.02.2017 р.)

 

Запорожця Артура Олександровича

«Комп’ютеризована система контролю процесу спалювання палива в котлоагрегатах малої та середньої потужності»

Автореферат дисертації Запорожця  А.О. на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук

(файл розміщено 26.01.2017 р.)

Дисертація Запорожця  А.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Куца Ю.В., докт. техн. наук, проф., Гижка Ю.І., канд. техн. наук

(файл розміщено 16.02.2017 р.)