Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

 Дзюби Костянтина Костянтиновича

«Електромагнітне поле, створене провідниками зі струмом поблизу електропровідного середовища з сильним скін-ефектом»

Автореферат дисертації Дзюби К.К. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 31.08.2018 р.)

 

Малахатки Дениса Олександровича

«Гібридні фільтрокомпенсуючі перетворювачі для забезпечення електромагнітної сумісності в трифазних чотирипровідних системах»

 Автореферат дисертації Малахатки Д.О. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних

наук

(Розміщено 31.08.2018 р.)

 

Щерби Максима Анатолійовича

«Розрахунок тривимірних електричних полів у нелінійній полімерній ізоляції надвисоковольтних кабелів»

 Автореферат дисертації Щерби М.А. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 31.08.2018 р.)

 

Матеріали захищених дисертацій: 

Акиніна Костянтина Павловича

«Магнітоелектричні безконтактні системи малої потужності при обмеженому виборі вимірювальних координат» 

Автореферат дисертації Акиніна К.П. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

(Розміщено 19.04.2018 р.)

Дисертація Акиніна К.П. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Денисова Ю.О., докт. техн. наук, проф.,  Островерхова М.Я., докт. техн. наук, проф. Чорного О.П., докт. техн. наук, проф.

(Розміщено 11.05.2018 р.)