Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.01

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

 

Сорокіна Дмитра Сергійьовича

«Розвиток методу інтегральних рівнянь для розрахунку нестаціонарних електродинамічних процесів в системах з осьовою симетрією» 

Автореферат дисертації Сорокіна Д.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 13.04.2017 р.)

Дисертація Сорокіна Д.С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук 

Відгуки офіційних опонентів: Васецького Ю.М., докт. техн. наук, проф., Бондаревського С.Л., канд. техн. наук

(Розміщено 04.05.2017 р.) 

 

Матеріали захищених дисертацій: 

Супруновської Наталії Ігорівни

«Імпульсно-періодичні процеси в колах напівпровідникових електророзрядних установок з підвищеними динамічними характеристиками» 

Автореферат дисертації  Супруновської Н.І. на здобуття наукового ступеня доктора

технічних наук

(Розміщено 28.12.2016 р.)

Дисертація Супруновської Н.І. на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук  

Відгуки офіційних опонентів: Стахіва П., докт. техн. наук, проф., Денисюка С.П., докт. техн. наук,

проф., Жильцова А.В.докт. техн. наук

(Розміщено 23.01.2017 р.)

 

Пушкаря Миколи Васильовича

«Самозбудження та регулювання в автономних системах генерації з асинхронними генераторами» 

Автореферат дисертації Пушкаря М.В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 03.11.2016 р.)  

Дисертація Пушкаря М.В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук  

Відгуки офіційних опонентів: Зачепи Ю.В., канд. техн. наук, Мазуренка Л.І., докт. техн. наук, проф.  

(Розміщено 24.11.2016 р.)

 

Христо Олександра Івановича

«Високовольтні генератори субмікросекундних імпульсів з поланково поліпшеними енергодинамічними параметрами для електророзрядних технологій» 

Автореферат дисертації Христо О.І. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

(Розміщено 03.11.2016 р.)  

Дисертація Христо О.І. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Бойка М.І., докт. техн. наук, проф., Спіріна В.М., докт. техн. наук  

(Розміщено 24.11.2016 р.)