Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ


ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ

Спеціалізована вчена рада Д 26.187.03

повідомляє про прийняття до захисту дисертацій:

Гречка Вячеслава Вадимовича

«Електромагнітні давачі для висковольтного електронного трансформатора струму» 

Автореферат дисертації Гречка В. В. на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук

(Розміщено 12.05.2017 р.)

 Дисертація Гречка В. В. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Гребченка М.В., докт. техн. наук, проф., Казанського С.В., канд. техн. наук

(Розміщено 02.06.2017 р.)

 

Гончаренка Ігора Станіславовича

«Визначення оптимальних варіантів приєднання відновлюванних джерел енергії до електричних мереж» 

Автореферат дисертації Гончаренка І. С. на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук

(Розміщено 12.05.2017 р.)  

 Дисертація Гончаренка І. С. на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Бурикіна О.Б., канд. техн. наук , Денисюка С.П., докт. техн. наук, проф.

(Розміщено 02.06.2017 р.)

 

Матеріали захищених дисертацій: 

Крищука Романа Сергійовича

«Енергетичні характеристики торцевих дугостаторних електричних машин» 

Автореферат дисертації Крищука Р.С. на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук

(Розміщено 10.02.2017 р.)  

Дисертація Крищука Р.С. на здобуття наукового ступеня кандидата

технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Васька П.Ф., докт. техн. наук, Гераскіна О.А., канд. техн. наук

(Розміщено 02.03.2017 р.)  

 

Агамалова Олега Миколайовича

«Покращення динамічних властивостей енергосистем на базі нових структур

систем керування збудженням синхронних машин» 

Автореферат дисертації Агамалова О.М. на здобуття наукового ступеня доктора

технічних наук

(Розміщено 10.02.2017 р.)

 Дисертація Агамалова О.М. на здобуття наукового ступеня доктора

технічних наук

Відгуки офіційних опонентів: Варецького Ю.О., докт. техн. наук, проф.,  Гребченка М.В., докт.

техн. наук, проф., Лежнюка П.Д., докт. техн. наук, проф.

(Розміщено 02.03.2017 р.)