Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

The National Academy of Sciences of Ukraine


The Institute of Electrodynamics

Переговорні процедури щодо закупівлі електроенергії на 2015 р.
There are no translations available.

                                                       

                                                     ІНФОРМАЦІЯ

                     про застосування переговорної процедури закупівлі

 

1.Замовник:

1.1.Найменування: Інститут електродинаміки Національної Академії наук України.

1.2. Код за ЄДРПОУ 05417236.

1.3. Місцезнаходження: пр-т Перемоги, 56, м. Київ, 03680.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35224201016016, 35219001016016  в Управлінні Державної казначейської служби України у Шевченківському

р-ні  м. Києва , вул. Академіка Туполєва, 28 А, м. Київ, 04128,  МФО 820019.

 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками

(прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та  телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Самков Олександр Всеволодович, заступник директора з загальних питань, пр-т Перемоги, 56, м. Київ ,03680,  телефон  (044) 366-24-00, телефакс (044) 956-94-94, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 900 000,00 грн.

3. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.ied.org.ua.

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична , код 35.11.1  (35.11.10-00.00) ДК 016-2010.

4.2. Кількість товарів  або  обсяг  виконання робіт чи надання  послуг: постачання електроенергії.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг: Інститут електродинаміки НАН України,  пр-т Перемоги, 56, м. Київ,  03680.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг: січень-грудень  2015 р.

5. Найменування/прізвище, ім’я ,по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника ( учасників), з яким  (якими) проведено переговори: Публічне Акціонерне Товариство  "Київенерго", 01001 , м. Київ, пл. І.Франка, 5,  

тел.( 044) 201-15-88.

6. Інформація про ціну пропозиції: ціна пропозиції – 1 900 000,00 грн.

7. Умова застосування переговорної процедури :Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України " Про здійснення державних закупівель" , а саме відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником комітет з конкурсних торгів вирішив здійснити   закупівлю за допомогою переговорної процедури закупівлі. Законом України від 20.04.2000 р.№ 1682-Ш "Про природні монополії" (із змінами і доповненнями) регулюється діяльність суб’єктів природних  монополій, в тому числі, щодо постачання електричної енергії. Відповідно до вищезгаданого закону та згідно з Положенням про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій, затвердженим Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 р .№537-р перелік суб’єктів природних монополій (далі Перелік) складається та ведеться Антимонопольним  комітетом  України відповідно до його повноважень та розміщується на офіційному  веб-сайті Антимонопольного комітету України. На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України з переліку суб’єктів природних монополій м. Києва , щодо  передачі та розподілу електричної енергії зазначені ПАТ "Київенерго".

8. Додаткова інформація:

 

 Заступник директора з загальних питань,

 доктор технічних наук                                                       Самков О.В.

 

Вик. Лозова С.В.

тел.(044) 366-26-80

 

                                                             

ОБГРУНТУВАННЯ

застосування переговорної   процедури закупівлі

 

1. Замовник

1.1. Найменування : Інститут електродинаміки Національної Академії наук України.

1.2  Код за ЄДРПОУ: 05417236.

1.3. Місцезнаходження : пр-т Перемоги, 56 , м. Київ-57, 03680.

1.4. Посадова особа замовника , відповідальна за проведення закупівлі( прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Самков Олександр Всеволодович, заступник директора з загальних питань, м. Київ, пр-т Перемоги, 56, телефон ( 044) 366-24-00, телефакс (044) 456-94-94.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 21.11.2014 року.

 2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична код 35.11.1 (35.11.10-00.00) ДК 016:2010.

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: постачання електроенергії.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Інститут електродинаміки НАН України, пр-т Перемоги, 56, м. Київ , 03680.

2.4. Строк поставки товарів, виконання  робіт  чи надання послуг: січень  – грудень  2015 року.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або  прізвище, ім’я по батькові фізичної особи:

 Публічне Акціонерне товариство  "Київенерго"

3.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс: пл. І.Франка, 5,  м. Київ, 01001, телефон (044) 201-15-88.

4. Умови застосування  переговорної процедури закупівлі  

   Відповідно до п.2  ч.2 ст. 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель", а саме -  відсутності конкуренції  ( у  тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір  про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувавсь замовник під час застосування переговорної  процедури закупівлі:    Законом України від 20.04.2000 р.№ 1682-Ш "Про природні монополії" (із змінами і доповненнями) регулюється діяльність суб’єктів природних  монополій, в тому числі, щодо постачання електричної енергії.

   Відповідно до вищезгаданого закону та згідно з Положенням про складання та ведення переліку суб"єктів природних монополій, затвердженим  Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 р.№ 537-р перелік суб’єктів природних монополій (далі Перелік) складається та ведеться Антимонопольним  комітетом  України відповідно до його повноважень та розміщується на офіційному  веб-сайті Антимонопольного комітету України.

На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України з переліку суб’єктів природних монополій м. Києва , щодо  передачі та розподілу електричної енергії зазначені Акціонерна енергопостачальна компанія "Київенерго"

 6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

1) Ліцензія АГ № 500347 видана 28.04.2011 № 736  Національною комісією регулювання електроенергетики України, на право виробництва електричної енергії.

2) Ліцензія АГ № 578469 видана 01.07.2011 № 1197 Національною комісією регулювання електроенергетики України на право передачі енергії місцевим

(локальним) електричним мережам.

3) Ліцензія АГ№ 578488  від 01.07.2011 р.№ 1197 на право постачання  електричної енергії  за регульованим тарифом.

4) Статут;

4) Інформація, оприлюднена на сайті Антимонопольного комітету України про монопольне становище ПАТ "Київенерго" на ринку послуг передачі та розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами в м. Києві (www.amc.gov.ua/)

 

 

Заступник директора з загальних питань,

доктор техн. наук                                                                           Самков О.В.

 

 

Вик. Лозова С.В.

тел ( 044) 366-26-80

 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про акцепт пропозиції конкурсних торгів, або цінової пропозиції, або пропозиції

за результатами застосування  переговорної    процедури  закупівлі

 

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування. Інститут електродинаміки Національної Академії наук України.

1.2 Код за ЄДРПОУ: 05417236.

1.3. Місцезнаходження: пр-т Перемоги, 56, м. Київ-57, 03680.

2. Предмет закупівлі.

2. 1. Найменування предмета закупівлі: "Енергія електрична"  код 35.11.1 (35.11.10-00.00)  ДК 016-2010.

2.2. Кількість товарів або обсяг  виконання робіт чи надання послуг: постачання електроенергії.

2.3. Місце  поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг:

 пр-т Перемоги, 56, м. Київ, 03680.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень – грудень 2015 року.

3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 26.11.2014 р. оголошення

№ 197335 у № 137 (26.11.2014)

5. Учасник-переможець (учасники-переможці):

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: Публічне Акціонерне Товариство  "Київенерго".

5.2. Код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305.

5.3. Місцезнаходження ( для юридичної особи) та місце проживання

 ( для фізичної особи), телефон, телефакс: пл. І.Франка, 5, м. Київ, 01001,

телефон ( 044) 201-15-88.

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій)  конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

(цифрами) 1 900 000,00 грн. з ПДВ.

(словами)  один мільйон дев’ятсот тисяч гривень з ПДВ.

 7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції  (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції,  пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі) : 27.11.2014 р.

8.  Строк протягом якого має бути укладений договір про закупівлю (рамкова угода): не раніше ніж через 5 календарних днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції (ч.3 ст. 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель").

 

Заступник директора з загальних питань,

доктор техн. наук                                                                О.В.Самков

 

вик.Лозова С

 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ

               про результати проведення  переговорної процедури закупівлі

 

1.Замовник.

1.1.Найменування: Інститут електродинаміки Національної Академії наук України;

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05417236;

1.3.Місцезнаходження:  пр-т Перемоги, 56,  м. Київ, 03680.

2. Джерело  фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3.Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: Енергія електрична , код 35.11.1  (35.11.10-00.00) ДК 016-2010.

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: постачання електроенергії.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: пр-т Перемоги, 56,  

м. Київ, 03680.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: січень-грудень 2015 р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі. 

 4.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі: www.ied.org.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування  переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 26.11.2014 р. оголошення № 197335 у № 137 (26.11.2014).  

4.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування   застосування переговорної  процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі  Уповноваженого органу з питань закупівель: 26.11.2014 р., оголошення № 197335/1.

 4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної  процедури закупівлі , розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 02.12.2014 р., оголошення № 200406 у № 141 (02.12.2014).   

5. Дата відправлення запрошення до участі в  проведенні процедури закупівлі: 21.11.2014 р.

 6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі  

6.1.Найменування/прізвище, ім"я, по батькові:  Публічне Акціонерне Товариство "Київенерго".

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків:

00131305;

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання  ( для фізичної особи), телефон, телефакс: пл. І.Франка, 5, м. Київ, 01001.

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції: 27.11.2014 р.

7.2. Дата укладання договору про закупівлю: 18.12.2014 р.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

цифрами: 1 900 000 ,00 грн. з ПДВ.

словами: один мільйон дев"ятсот тисяч грн. з ПДВ.

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

8. Відміна процедури закупівлі.

8.1. Дата прийняття рішення.

8.2. Підстава.

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора з загальних питань,

доктор техн.наук                                                                                Самков О.В.

 

                                                            ЗВІТ

                             про результати проведення переговорної

                             процедури закупівлі   № 3 від  26.12.2014 р

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Інститут електродинаміки Національної Академії наук України.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05417236.

1.3. Місцезнаходження: пр-т Перемоги, 56, м. Київ, 03680.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв"язок з учасниками (прізвище, ім"я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв"язку, електронна адреса):

Самков Олександр Всеволодович, заступник директора з загальних питань,  

  пр-т Перемоги, 56, м. Київ, 03680,  телефон (044) 454-02-00, телефакс (044) 454-94-94 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування: Енергія електрична, ДК 016-2010 код  35.11.1 (35.11.10-00.00)

2.2. Кількість товару або  обсяг  виконання робіт чи надання  послуг: постачання електроенергії.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

 пр -т Перемоги, 56, м. Київ, 03680.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:січень-грудень 2015 р.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайта, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування  переговорної процедури закупівлі  : www.ied.org.ua

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування  переговорної процедури закупівлі , розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 26.11.2014 р. оголошення № 197335 у № 137 (26.11.2014).

3.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування застосування  переговорної процедури закупівлі , розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 26.11.2014 р оголошення № 197335/1.

3.4. Дата оприлюднення  та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі , розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 02.12.2014 р. оголошення № 200406 у

№ 141(02.12.2014).

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної  процедури закупівлі , розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 26.12.2014 р. оголошення № 222720 у № 159 (26.12.2014).

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:

 21.11.2014 р.

5. Інформація щодо проведення переговорів ( дата, час, місце): 21.11.2014 р.  11.00 год.

м. Київ.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів ( з податком на додану вартість):

Цифрами: 1 900 000,00 грн. в т.ч. ПДВ 316 667,00 грн.

Словами: один мільйон дев"ятсот тисяч гривень .

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1.Найменування/прізвище, ім"я, по батькові : Публічне Акціонерне Товариство  "Київенерго";

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний  номер облікової картки платника податків: .00131305.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

пл. І.Франка, 5, м. Київ, 01001,телефон (044) 201-15-88.

8. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:

 Договір від  18.12.2014 р. сума  1 900 000,00 грн. з ПДВ.

 9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної  процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель":  згідно ст.16 п.3 Закону України  № 1197- VII "Про здійснення державних закупівель"   замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям у разі закупівлі електричної енергії.

11.Інша інформація :

   Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України " Про здійснення державних закупівель" , а саме відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником комітет з конкурсних торгів вирішив здійснити   закупівлю за допомогою переговорної процедури закупівлі. Згідно з Положенням про складання та ведення переліку суб"єктів природних монополій, затвердженим Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 12.12.2006 р .№537-р перелік суб"єктів природних монополій (далі Перелік) складається та ведеться Антимонопольним  комітетом  України відповідно до його повноважень та розміщується на офіційному  веб-сайті Антимонопольного комітету України. На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України з переліку суб"єктів природних монополій м. Києва , щодо  передачі та розподілу електричної енергії зазначені ПАТ "Київенерго".

Дата акцепту: 27.11.2014 р.

Згідно  ст. 39 п 3  Закону України № 1197-VII "Про здійснення державних закупівель" Замовник має право укласти  договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів ( п"ять днів у разі застосування  переговорної процедури закупівлі з підстав , визначених п.3  ч. 2 цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передавання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, з дня оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції  за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

12. Склад комітету конкурсних торгів:

Самков О.В. – голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора з загальних питань, доктор .техн.наук.

Спірін В.М. – заступник голови комітету з конкурсних торгів, провідний науковий співробітник відділу № 8, канд.техн.наук.

Лозова С.В. – секретар комітету з конкурсних торгів, інженер науково-організаційного відділу.

Баранов В.Г. – помічник директора .

Бойко О.П. – головний бухгалтер.

Калетник Л.В. – завідувач планово – виробничого відділу.

Сердюков П.М. – начальник  відділу матеріально – технічного забезпечення.

Щетінін О.М. – головний інженер.

 

 

Заступник директора

доктор технічних наук                                                                            Самков О.В.