Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

The National Academy of Sciences of Ukraine


The Institute of Electrodynamics

Переговорні процедури щодо закупівлі електроенергії на 2016 р.
There are no translations available.

 

                                                     ІНФОРМАЦІЯ

                        про застосування переговорної процедури закупівлі

1.Замовник:

1.1.Найменування: Інститут електродинаміки Національної Академії наук України.

1.2. Код за ЄДРПОУ 05417236.

1.3. Місцезнаходження: пр-т Перемоги, 56, м. Київ, 03680.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35212012016016, 35227212016016  Державна казначейська служба України  в  м. Києві , вул. Академіка Туполєва, 28 А, м. Київ, 04128,  МФО 820172.

 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками ( прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та  телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса): Самков Олександр Всеволодович, заступник директора з загальних питань, пр-т Перемоги, 56, м. Київ ,03680,  телефон  (044) 366-24-00, телефакс (044) 456-94-94, This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

 2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі: 1 920 000,00 грн. з ПДВ.

3. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю: www.ied.org.ua.

4. Інформація про предмет закупівлі:

4.1. Найменування предмета закупівлі:  код за ДК 016-2010  - 35.11.1 ( 35.11.10-00.00)  енергія електрична за ДК 021-2015 – 09310000-5  електрична енергія.

4.2. Кількість товарів  або  обсяг  виконання робіт чи надання  послуг:  постачання електроенергії  1 006 658 кВт. год.

4.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг: Інститут електродинаміки НАН України,  пр-т Перемоги, 56, м. Київ,  03680.

4.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг: березень-грудень  2016р.

5. Найменування/прізвище, ім’я ,по батькові, місцезнаходження та контактні телефони учасника ( учасників), з яким  (якими) проведено переговори: Публічне Акціонерне Товариство  "Київенерго", 01001 , м. Київ, пл. І.Франка, 5,  тел.( 044) 201-15-88.

6. Інформація про ціну пропозиції: ціна пропозиції – 1 920 000,00 грн. з ПДВ.

7. Умова застосування переговорної процедури : Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України "Про здійснення державних закупівель", а саме відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником комітет з конкурсних торгів вирішив здійснити   закупівлю за допомогою переговорної процедури закупівлі

8. Додаткова інформація:

 

Заступник директора з загальних питань,                                   

 доктор технічних наук                                                                  Самков О.В.                                                  

 

  

 

                                              ОБГРУНТУВАННЯ

                      застосування переговорної   процедури закупівлі

 1. Замовник

1.1. Найменування : Інститут електродинаміки Національної Академії наук України.

1.2  Код за ЄДРПОУ: 05417236.

1.3. Місцезнаходження : пр-т Перемоги, 56 , м. Київ-57, 03680.

1.4. Посадова особа замовника , відповідальна за проведення закупівлі( прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):Самков Олександр Всеволодович, заступник директора з загальних питань, м. Київ, пр-т Перемоги, 56, телефон ( 044) 366-24-00, телефакс (044) 456-94-94.

1.5. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування переговорної процедури закупівлі: 11.02.2016 року.

 2. Інформація про предмет закупівлі:

2.1. Найменування предмета закупівлі:  код  за  ДК 016:2010 35.11.1 ( 35.11.10-00.00)  енергія електрична

за ДК 021-2015  (09310000-5  - електрична енергія).

2.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: постачання електроенергії  1 006 658 кВт·год.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: Інститут електродинаміки НАН України,

пр-т Перемоги, 56, м. Київ , 03680.

2.4. Строк поставки товарів, виконання  робіт  чи надання послуг: березень  – грудень  2016 року.

3. Інформація про учасника (учасників) процедури закупівлі:

3.1. Повне найменування юридичної особи або  прізвище, ім’я по батькові фізичної особи:

 Публічне Акціонерне Товариство  "Київенерго".

3.2. Код за ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305.

3.3. Місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс:

пл. І.Франка, 5,  м. Київ, 01001, телефон (044) 201-15-88.

4. Умови застосування  переговорної процедури закупівлі  

   Відповідно до п.2  ч.2 ст. 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель", а саме -  відсутності конкуренції  ( у  тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір  про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником, за відсутності при цьому альтернативи.

5. Причини та обставини, якими керувавсь замовник під час застосування переговорної  процедури закупівлі:  Законом України від 20.04.2000 р. № 1682-Ш "Про природні монополії" (із змінами і доповненнями) регулюється діяльність суб’єктів природних  монополій, в тому числі, щодо постачання електричної енергії. Відповідно до вищезгаданого закону та згідно розпорядження Антимонопольного комітету України від 28 листопада 2012 року № 874-р "Про затвердження Порядку складання та ведення зведеного переліку суб’єктів природних монополій" , зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19.12.2012 р за № 2119/22431 зведений  перелік суб’єктів природних монополій (далі Перелік) складається та ведеться Антимонопольним  комітетом  України відповідно до його повноважень та розміщується на офіційному  веб-сайті Антимонопольного комітету України. На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України з переліку суб’єктів природних монополій м. Києва , щодо  передачі та розподілу електричної енергії зазначені ПАТ "Київенерго".

   6. Документи, що підтверджують наявність умов застосування переговорної процедури закупівлі:

1) Ліцензія АГ № 500347 видана 28.04.2011 № 736  Національною комісією регулювання електроенергетики України, на право виробництва електричної енергії.

2) Ліцензія АГ № 578469 видана 01.07.2011 № 1197 Національною комісією регулювання електроенергетики України на право передачі енергії місцевим( локальним) електричним мережам.

3) Ліцензія АГ№ 578468  від 01.07.2011 р.№ 1197 на право постачання  електричної енергії  за регульованим тарифом.

4) Статут;

4) Інформація, оприлюднена на сайті Антимонопольного комітету України про монопольне становище ПАТ "Київенерго" на ринку послуг передачі та розподілу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами в м. Києві (www.amc.gov.ua/)

 

Заступник директора з загальних питань ,                                

доктор техн. наук                                                                           Самков О.В.

 

  

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про акцепт пропозиції за результатами застосування  переговорної

процедури  закупівлі

 

1. Замовник (генеральний замовник).

1.1. Найменування. Інститут електродинаміки Національної Академії наук України.

1.2 Код за ЄДРПОУ. 05417236.

1.3. Місцезнаходження: пр-т Перемоги, 56, м. Київ-57, 03680.

2. Предмет закупівлі:

2. 1.Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010,  код 35.11.1 (35.11.10-00.00)  енергія електрична,

ДК 021:2015 (код 09310000-5  електрична енергія).

2.2. Кількість товарів або обсяг  виконання робіт чи надання послуг:

1 006 658 кВт·год.

2.3. Місце  поставки товарів, виконання робіт чи  надання послуг:

 пр-т Перемоги, 56, м. Київ, 03680.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень  – грудень 2016 року.

3. Процедура закупівлі: переговорна процедура закупівлі.

4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 31(16.02.2016) від 16.02.2016 р., оголошення № 042977.

5. Учасник-переможець (учасники-переможці):

5.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові: ПАТ "Київенерго" .

5.2. Код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305.

5.3. Місцезнаходження ( для юридичної особи) та місце проживання

 ( для фізичної особи), телефон, телефакс: 01001, м. Київ, пл.І.Франка, 5.

телефон( 044) 201-15-88.

6. Ціна акцептованої пропозиції (пропозицій)  конкурсних торгів (цінової пропозиції, пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі):

(цифрами) 1 920 000 грн. з ПДВ.

(словами) один мільйон дев’ятсот двадцять тисяч гривень.

 7. Дата прийняття рішення про акцепт пропозиції  (пропозицій) конкурсних торгів (цінової пропозиції,  пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі  ): 17.02.2016 р.

8.  Строк протягом якого має бути укладений договір про закупівлю: не раніше ніж через 5 календарних днів з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції  за результатами застосування переговорної процедури закупівлі  (ч.3 ст. 39 Закону України "Про здійснення державних закупівель").

 

Заступник директора з загальних питань,

доктор техн. наук                                                                О.В.Самков

 

вик. Лозова С.В.

тел.(044) 366-26-80

 

                 

 

                                                    ІНФОРМАЦІЯ

               про результати проведення  переговорної процедури закупівлі

 1.Замовник.

1.1.Найменування: Інститут електродинаміки Національної Академії наук України;

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05417236;

1.3.Місцезнаходження:  пр-т Перемоги, 56,  м. Київ, 03680.

2. Джерело  фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.

3.Інформація про предмет закупівлі:

3.1. Найменування предмета закупівлі: ДК 016-2010, код 35.11.1 (35.11.10-00.00          

енергія електрична, ДК 021:2015 (код 09310000-5 електрична енергія).

3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг: 1 006 658 кВт.год.

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: пр-т Перемоги, 56,  

м. Київ, 03680.

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень –грудень 2016 р.

4. Інформування про застосування  переговорної процедури закупівлі. 

 4.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщено інформацію про застосування переговорної  процедури закупівлі: www.ied.org.ua

4.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування  переговорної процедури закупівлі, розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 16.02.2016 р. оголошення № 042977 у № 31(16.02.2016).  

4.3. Дата оприлюднення і номер обгрунтування   застосування переговорної  процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі  Уповноваженого органу з питань закупівель: 16.02.2016 р., оголошення №042977/1.

 4.4. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної  процедури закупівлі, розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 22.02.2016 р., оголошення № 049739 у № 35 (22.02.2016).   

5. Дата відправлення запрошення до участі в  проведенні процедури закупівлі: 11.02.2016 р.

 6. Інформація про переможця  переговорної процедури закупівлі  

6.1.Найменування/прізвище, ім"я, по батькові:  Публічне Акціонерне Товариство "Київенерго".

6.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків: 00131305;

6.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання  ( для фізичної особи), телефон, телефакс:

пл. І.Франка, 5, м. Київ, 01001, (044) 202-15-88.

7. Результат проведення процедури закупівлі:

7.1. Дата акцепту пропозиції: 17.02.2016 р.

7.2. Дата укладання договору про закупівлю: 03.03.2016 р.

7.3. Сума, визначена в договорі про закупівлю:

цифрами: 1 920 000 ,00 грн. з ПДВ.

словами: один мільйон дев’ятсот  двадцять тисяч грн. з ПДВ.

7.4. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару).

8. Відміна процедури закупівлі.

8.1. Дата прийняття рішення.

8.2. Підстава.

 

 

Голова комітету з конкурсних торгів,

заступник директора з загальних питань,

доктор техн. наук                                                                                Самков О.В.                                        

 

  

                                                             ЗВІТ

                             про результати проведення переговорної

                             процедури закупівлі   від  09.03.2016 р.

 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Інститут електродинаміки Національної Академії наук України.

1.2. Код за ЄДРПОУ: 05417236.

1.3. Місцезнаходження: пр-т Перемоги, 56, м. Київ, 03680.

1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв"язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, електронна адреса):

Самков Олександр Всеволодович, заступник директора з загальних питань,   

пр-т Перемоги, 56, м. Київ, 03680,  телефон (044) 454-02-00, телефакс (044) 454-94-94 This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .

2. Предмет закупівлі.

2.1. Найменування: енергія електрична, ДК 016-2010 код  35.11.1 (35.11.10-00.00),

 ДК 021:2015 (09310000-5 електрична енергія).

2.2. Кількість товару або  обсяг  виконання робіт чи надання  послуг: 1 006 658 кВт·год.

2.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:

 пр -т Перемоги, 56, м. Київ, 03680.

2.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: березень-грудень 2016 р.

3. Інформація про застосування переговорної процедури закупівлі.

3.1. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про застосування  переговорної процедури закупівлі  : ied.org.ua

3.2. Дата оприлюднення і номер інформації про застосування  переговорної процедури закупівлі , розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 16.02.2016 р. оголошення № 042977 у № 31 (16.02.2016).

3.3. Дата оприлюднення і номер обґрунтування застосування  переговорної процедури закупівлі , розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 16.02.2016 р. оголошення № 042977/1.

3.4. Дата оприлюднення  та номер повідомлення про акцепт пропозиції за результатами застосування переговорної процедури закупівлі , розміщеного на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель: 22.02.2016 р. оголошення № 049739  у № 35 (22.02.2016).

3.5. Дата оприлюднення і номер інформації про результати проведення переговорної  процедури закупівлі , розміщеної на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель:

04.03.2016 р. оголошення № 067423 у № 44 (04.03.2016).

4. Дата відправлення запрошення до участі в проведенні процедури закупівлі:

 11.02.2016 р.

5. Інформація щодо проведення переговорів ( дата, час, місце): 11.02.2016 р.  10.00 год.

м. Київ, пр-т Перемоги, 56, кім. 315.

6. Кінцева ціна, погоджена в результаті переговорів ( з податком на додану вартість):

Цифрами: 1 920 000,00 грн. в т.ч. ПДВ 320 000,00 грн.

Словами: один мільйон дев’ятсот  двадцять тисяч гривень .

7. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

7.1.Найменування/прізвище, ім"я, по батькові : Публічне Акціонерне Товариство  "Київенерго";

7.2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний  номер облікової картки платника податків: 00131305.

7.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс:

пл. І.Франка, 5, м. Київ, 01001, телефон (044) 201-15-88, 202-15-88.

8. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю:

 Договір  №647-Т116 від  03.03.2016 р., сума  1 920 000,00 грн. з ПДВ.

 9. Дата та причина прийняття рішення про відміну переговорної  процедури закупівлі.

10. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону України "Про здійснення державних закупівель":  згідно ст.16 п.3 Закону України  № 1197- VII "Про здійснення державних закупівель"   замовник не встановлює кваліфікаційні критерії та не визначає перелік документів, що підтверджують подану учасниками або учасниками попередньої кваліфікації інформацію про відповідність їх таким критеріям у разі закупівлі електричної енергії.

11.Інша інформація :

   Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України " Про здійснення державних закупівель" , а саме відсутності конкуренції ( у тому числі з технічних причин) на відповідному ринку, внаслідок чого договір про закупівлю може бути укладено лише з одним постачальником комітет з конкурсних торгів вирішив здійснити   закупівлю за допомогою переговорної процедури закупівлі. Згідно з Положенням про складання та ведення переліку суб’єктів природних монополій, затвердженим Розпорядженням Антимонопольного комітету України від 28..11.2012 р .№874-р перелік суб’єктів природних монополій (далі Перелік) складається та ведеться Антимонопольним  комітетом  України відповідно до його повноважень та розміщується на офіційному  веб-сайті Антимонопольного комітету України. На офіційному веб-сайті Антимонопольного комітету України з переліку суб’єктів природних монополій м. Києва , щодо  передачі та розподілу електричної енергії зазначені ПАТ "Київенерго".

Дата прийняття рішення про проведення  переговорної процедури закупівлі: 11.02.2016 р.

Дата акцепту: 17.02.2016 р.

Згідно  ст. 39 п 3  Закону України № 1197-VII "Про здійснення державних закупівель" Замовник має право укласти  договір про закупівлю за результатами переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів ( п"ять днів у разі застосування  переговорної процедури закупівлі з підстав , визначених п.3  ч. 2 цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передавання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, з дня оприлюднення на веб-порталі уповноваженого органу повідомлення про акцепт пропозиції  за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

12. Склад комітету конкурсних торгів:

Самков О.В. – голова комітету з конкурсних торгів, заступник директора з загальних питань, доктор технічних наук.

Спірін В.М. – заступник голови комітету з конкурсних торгів, провідний науковий співробітник відділу № 8, доктор технічних наук.

Лозова С.В. – секретар комітету з конкурсних торгів, інженер науково-організаційного відділу.

Баранов В.Г. – помічник директора .

Бойко О.П. – головний бухгалтер.

Калетник Л.В. – завідувач планово – виробничого відділу.

Сердюков П.М. – начальник  відділу матеріально – технічного забезпечення.

Щетінін О.М. – головний інженер.

 

 

Заступник директора

доктор технічних наук                                                                            Самков О.В.