Clean Power

Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

The National Academy of Sciences of Ukraine


The Institute of Electrodynamics

Новини та повідомлення
There are no translations available.

Повідомлення вченої ради

 

18 квітня  2019р. об 11.00 відбудеться   засідання Вченої ради Інституту електродинаміки НАН України (зал засідань Вченої ради, кім. № 208. 

                                          ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

    І. Наукові доповіді :

   1. «Трансформуючі елементи виконавчих структур перетворювачів напруги змінного струму –особливості теплових процесів».

                              Доп.: канд. техн. наук, старший науковий співробітник

                                        Можаровський Анатолій Григорович  (відділ № 7).

     2. «Журнал  «Технічна електродинаміка» у міжнародному інформаційному просторі».

                               Доп.: канд. техн. наук, відповідальний секретар журналу

                                         Городжа Людмила Василівна

  ІІ. Розгляд пропозицій щодо нових тем науково-дослідних робіт.

    1. «Розробка силових напівпровідникових перетворювачів з розширеними функціональними можливостями та дослідження методів керування ними в системах з джерелами розосередженої генерації» (Адаптер).

                                 Доп.: чл.-кор. НАН України, завідувач відділу №1

                                           Михальський Валерій Михайлович

   2. «Розвинути теорію та розробити заходи і технічні засоби для забезпечення якості електропостачання в електричних мережах систем розподілу з відновлюваними джерелами енергії» (Емісія-3).

                                Доп.: чл.-кор. НАН України, завідувач відділу №2 

                                          Жаркін Андрій Федорович

   3. «Розвиток наукових засад та розробка методів і систем діагностування електричних машин з блоком прогнозування їх залишкового ресурсу»  ( Діагностика ЕМ-3).

                               Доп.: д-р техн. наук, провідний науковий співробітник

                                        Зварич Валерій Миколайович (відділ №12).

ІІІ. Кадрове питання:

Про затвердження рішення конкурсної комісії інституту про обрання (за конкурсом) на посаду молодшого наукового співробітника відділу транзисторних перетворювачів  №15 Гуріна Віктора Костянтиновича  за спеціальністю 05.09.12 – напівпровідникові перетворювачі енергії.

 IV. Різне.

 

 
There are no translations available.

Колектив інституту щиро вітає з присудженням

Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року

за роботу

«Електротехнологічний комплекс виробництва кабельних систем надвисоких напруг»,

подану Інститутом електродинаміки НАН України,

КОНДРАТЕНКА Ігоря Петровича – члена-кореспондента НАН України, завідувача відділу №7

 

ГОРИСЛАВЦЯ Юрія Михайловича – доктора технічних наук, провідного наукового співробітника відділу №2

 

СУПРУНОВСЬКУ Наталію Ігорівну – доктора технічних наук, провідного наукового співробітника відділу №16

 

(Указ Президента України №110/2019 від 08.04.2019р.)

 

 

 
There are no translations available.

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ  ПОСАДИ

Інститут електродинаміки НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25,  366-24-01; 
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )  оголошує конкурс на заміщення посади молодшого наукового співробітника відділу перетворення та стабілізації електромагнітних процесів (№1)  за спеціальністю 05.09.03 «Електротехнічні комплекси та системи».

Вимоги до посади, перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, умови проведення конкурсу тощо наведено у «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту електродинаміки НАН України».

Строк прийняття заяв та документів – протягом 30 календарних днів від дня оприлюднення цього оголошення.

Документи приймаються за адресою: 03057, м.Київ, проспект Перемоги, 56, Інститут електродинаміки НАН України, кімн. 309.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу, - вчений секретар Кофто Олександр Георгійович.

(Розміщено: 02.04.2019)

 

 
There are no translations available.

Повідомлення

          Наказом директора інституту №54-ос від 29.03.2019р. затверджено кандидатуру ГУРІНА Віктора Костянтиновича як учасника конкурсу на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника за спеціальністю 05.09.12. "Напівпровідникові перетворювачі електроенергії", оголошеного 28 лютого 2019р.

 

 

 
There are no translations available.

Повідомлення

   Згідно з наказом директора інституту №41-ос від 12.03.2019 р. учасницею конкурсу, оголошеного 11 лютого 2019 р. на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника за спеціальністю 05.09.01. "Електричні машини і апарати", затверджено кандидатуру к.т.н. ГУТОРОВОЇ Марини Сергіївни.

 

 

 
There are no translations available.

ОГОЛОШЕНО КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ  ПОСАДИ

Інститут електродинаміки НАН України (03057, м. Київ, проспект Перемоги, 56; тел. 366-26-25,  366-24-01; 
e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it )  оголошує конкурс на заміщення посади молодшого наукового співробітника відділу транзисторних перетворювачів  за спеціальністю 05.09.12 «Напівпровідникові перетворювачі енергії».

Вимоги до посади, перелік документів, що подаються для участі у конкурсі, умови проведення конкурсу тощо наведено у «Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників Інституту електродинаміки НАН України».

Строк прийняття заяв та документів – протягом 30 календарних днів від дня оприлюднення цього оголошення.

Документи приймаються за адресою: 03057, м.Київ, проспект Перемоги, 56, Інститут електродинаміки НАН України, кімн. 309.

Особа, уповноважена для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу, - вчений секретар Кофто Олександр Георгійович.

(Розміщено: 28.02.2019)

 

 

 
There are no translations available.

Увага, конкурс!

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України разом з Державною інноваційною
фінансово-кредитною установою реалізують проект "Фонд державного стимулювання
створення і використання винаходів (корисних моделей) та промислових зразків", який на конкурсних засадах передбачає організацію та проведення відбору проектів та стартапів, пов’язаних зі створенням  та/або використанням винаходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності.

Умови проведення конкурсу

 

 

 
There are no translations available.

Розширене засідання Вченої ради Інституту електродинаміки, присвячене  100-річчю НАН України

Фотозвіт

 

 

 
There are no translations available.

Повідомлення

 

З 15.05.2018 для локальної комп'ютерної мережі нашого інституту відкритий  доступ до колекція баз даних  компанії Ebsco.

EBSCO - служба, що надає доступ до баз даних англомовних періодичних видань.

 Частина статей у базах представлена у вигляді повних текстів, частина - тільки у вигляді анотацій (abstracts).

 У EBSCO включені якнайсвіжіші номери журналів, так і архівів - для деяких видань аж до 1950-х років.

Тестовий доступ заявлений до 15 червня включно.

Доступ відкритий з інтернет адреси http://search.ebscohost.com

СИСТЕМА НЕ ПОВИНА ЗАПИТУВАТИ ІДЕНТИФІКАТОР ТА ПАРОЛЬ!

Спочатку іде вибір інтерфейсу - обирається перший з верху.

Далі екран вибору необхідної бази даних

Далі до Ваших послуг - пошуковий інтерфейс.

Якщо будуть проблеми або методичні запитання  - звертатися до

Васильєва Олексія Всеволодовича,  директора Асоціації "Інформатіо-Консорціум",

тел:  501-1295,  e-mail:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

 

 

 
There are no translations available.

Оголошення

В рамках програми «Ехро Live» передбачено проведення конкурсів з метою надання грантів для фінансування інноваційних рішень і винаходів, які поліпшують якість життя і мають суспільну цінність.

В рамках програми «Ехро Live» передбачено проведення конкурсів з метою надання грантів для фінансування інноваційних рішень і винаходів, які поліпшують якість життя і мають суспільну цінність. 

 

Офіційний сайт виставки: https://www.expo2020dubai.ae/en/Expo-Live/Innovation ,

e-mail: expolive@ехро2020.ае

Детальніше

 

 

 

 
There are no translations available.

Продивитися  архів новин